Životna upućenost čovjeka na životinje i obratno, kao temelj opstanka i jednih i drugih, našla je svoj odraz i u umjetnosti. I dok su mnogi umjetnici, koji su tijekom svojega umjetničkog djelovanja posegnuli barem jedanput i za prikazivanjem životinja, znatno su rjeđi oni koji se njima sustavno bave. Među njih svakako možemo ubrojiti i hrvatskoga kipara Zlatka Zlatića, koji im je od 1975. godine posvetio glavninu zanimanja unutar svojega umjetničkog opusa.

Više o zbirci