Impressum

Koncepcija i organizacija:
Višnja Zgaga, MDC

Stručna suradnica:
Vesna Mažuran Subotić, Gliptoteka HAZU
Tea Rihtar, MDC

Fotografije:
Filip Beusan

Autori kataloga:
Vesna Mažuran Subotić, Gliptoteka HAZU
Magdalena Mihalinec, Gliptoteka HAZU

Dizajn i izrada:
NOVENA d.o.o.

Virtualni prikaz:
NOVENA d.o.o.

Izrađeno:
2011.